Hvor stor opløsning?

Hvor stor opløsning?

Der er flere grunde til, at optimere sine billedfiler, så de ikke fylder mere end højst nødvendigt:

Optimering af transmissionstiden for elektroniske  annoncer jo mindre filer, des kortere og billigere transmission.
Optimering af annoncens "rip-tid".
Optimering af diskkapacitet og netværkstrafik på det interne produktionssystem.

Omvendt må man sikre sig, at den anvendte opløsning er tilstrækkelig til, at der opnås et tilfredsstillende trykresultat.

Ved avisproduktion benyttes oftest en rasterfinhed på 40 lin/cm eller 100 lin/inch.

Benyttes den anbefalede tommelfingerregel: "Opløsning  (dpi) = 1,4 x rasterfrekvens (lpi)" bør en opløsning på 140 dpi være tilstrækkelig, når der er tale om avistryk i 100 lpi. I praksis anbefales en opløsning på mellem 172 og 200 dpi.

I nedenstående tabel kan du se opløsningens konsekvens for filstørrelsen:
1) 0pl. = 260 dpi fylder ca. 2,5 Mb.
2) 0pl. = 180 dpi fylder ca. 1,2 Mb.
3) 0pl. = 140 dpi fylder ca. 0,8 Mb.
4) 0pl. = 100 dpi fylder ca. 0,4 Mb.

Som det fremgår vokser filens størrelse med kvadratet på opløsningen - det samme  gør transmissiontid og prisen for at overføre en annonce. Der er derfor god fornuft i at tage billedopløsningen op til overvejelse inden man påbegynder produktionen af annoncen.