ICC-profil

Problemet

For de fleste producenter af tryksager i almindelighed og avisbranchen i særdeleshed, er det et kendt fænomen, at billederne i det færdige tryk ikke ligner "det man forventede".

Dette skyldes, at der foregår en forøgelse (punktbredning), i trykprocessen.

Denne "punktbredning" er ikke ens fra maskine til maskine, den kan variere meget.

I arktryk kan man opleve "punktbredning" helt ned til 9%, hvorimod "punktbredningen" i avisrotation meget vel kan komme på 35%.
 

Løsning

Problemet kan løses ved at "lægge" en ICC-profil på den færdige billed-fil, før den leveres til trykkeriet, således at billederne bliver korrigeret for den aktuelle "punktbredning".

De fleste moderne trykkerier har fremstillet ICC-profiler til deres maskiner.

Disse kan ofte hentes på firmaets hjemmeside eller vil blive udleveret ved henvendelse.

Download: ISOnewspaper26v4.icc