Navngivningsstandard

Til brug for standardiseret udveksling af trykopgaver mellem udgiver og avisrotationstrykkeri er følgende filnavngivningsnøgle gældende:

JJJLLLRFDDMMYYZEVSPPP

Ideen er, at ét output kan bruges uanset hvilket trykkeri, der måtte skulle trykke opgaven, såvel som udveksling af opgaver mellem trykkerierne hermed gøres mere fleksibel. De samme betragtninger gør sig gældende mht. ’arealstandard’ (sidestørrelser).

For nøglen gælder, at den består af stammen ’JJJLLLRFDDMMYYZEVSPPP’ hvorefter følger filextension og evt. farveoplysninger som del af filextension.

Farve er således kun en del af standarden, når der er tale om separerede filer, som en extension. Filextension kan være .ps - .pdf  eller farveextension: .c – .m – y – .k

 

J

Jobkode (Produktionens navn – 3 karakterer.) A-Z & 0-9

L

Produktionssted (afsender) (nummer/bogstavkode for hver producent)

R

Rotation (tryksted) (1 karakter) (kan bruges af såvel afsender til at styre, hvor filen skal sendes hen (tryksted) og af modtager (der dermed overskriver værdien til at styre, hvilken trykpresse på trykstedet, der skal trykke opgaven.

F

Format (1 karakter):

B=broadsheet
T=tabloid
F= 2 stk Tabloid samlet i form
P=opslag i BS=Panorama
S=Skåret tabloid til beskæring baseret på overstørrelsesdokument=scaleres i rip 92 pct
1=Skåret tabloid til beskæring baseret på 100 pct dokument = skaleres ikke i rip
R=Tabloid, roteres 180 grader i rip
K=8 up = kvartformat
Øvrige specialformater aftales specifikt mellem de implicerede parter
 

DDMMYY

Udg. Dato

Z

Zone (1 karakter, 0-9 & A-Z, geografisk område)

E

Udgave (1 karakter, 1-9 & A-Z, redaktionel ændring efter trykstart)

V

Version (1 karakter, 1-9 & A-Z, Fejlrettelse)

S

Sektion (1 karakter) 1-9 & A-Z. Om man bruger alfa eller numeriske karakterer aftales specifikt mellem de implicerede parter.

P

Paginering (3 karakterer)

 

Hvis du er i tvivl - så kontakt de implicerede parter.