Papir, farve og lys

Papir

Når andet ikke er aftalt mellem aktørerne, anvendes standard avispapir.

Trykfarver

Trykfarvens nuancer skal svare til specifikationerne i ISO 2846-2:2007: Part 2 (Coldset offset lithographic printing).

Bedømmelseslys og bedømmelseaforhold

Visuel bedømmelse og godkendelse af tryk mod tryk, eller tryk mod repræsentativ prøve, skal ske under normeret bedømmelseslys og bedømmelseaforhold ifølge ISO 3664, P 1 kritisk bedømmelse.
Rutinemæssig kontrol og kontrol under forarbejdning, kan ske ifølge ISO 3664 P2 og P3.

Krav til brug af teststriber på prøvetryk type 2

For at prøvetryk af type 2 skal kunne godkendes som repræsentative prøver, må disse indeholde godkendte målefelter overført i samme process og samtidigt med billedet. Når andet ikke er specielt aftalt mellem aktørerne, skal den danske color strip anvendes.

NB! Ved rastermålinger på offsettryk, benyttes beregningsmetoden Murray-Davies. Til rastermålinger på elektrofotografiske proofs af laminattypen anbefales det at benytte beregningsmetoden Yule-Neilsen, N=1,2.