Punktbredning

Uanset trykteknik bliver de enkelte rasterpunkter i højere eller mindre grad deformeret ved trykning på papiret.

I avistryk er der som regel tale om en såkaldt "punktbredning" dvs. at rasterpunkterne vokser sig større på papiret.

Felix Brunner har formuleret sin "randzoneteori" således:

Den ring (randzone) hvormed et punkt vokser er den samme, uanset om vi taler om et rasterpunkt, der er dannet af et fint 60 lin. raster eller et groft 12 lin. raster.

Man kan ud fra randzoneteorien se, at et langt punkt giver en større randzone end et kvardratisk punkt og dermed en større punktbredning.

Et 60 linier raster har 5 gange så mange rasterpunkter, der vil vokse i forhold til et 12 linie  raster.
60 linie rasteret vil derfor tonemæssigt (gradationsmæssigt) give et 5 gange så tungt resultat.
Specielt på avispapir med såkaldt indslåningsfarve, hvor punktbredningen er markant (25%), er det vigtigt, at vælge så groft raster som muligt, nemlig 34 lin. pr. cm (85 lin. pr. inch.).

Det enkelte rasterpunkts form vil påvirke punktbredningen.
Derfor anbefales det til avis, at arbejde med runde rasterpunkter, da en cirkel dækker et mindre areal.

Punktbredning virker også på positiv og negativ tekst og tegninger.

Positive elementer bliver "federe".
Negative elementer bliver "tyndere".

Prik på billedet for at se forskellen  (det vil åbne i et nyt vindue).