Underfarvetillæg (UCA)

I konventionel repro fremstilles sort ved sammentryk af heldækkende cyan, magenta og gul. For at få tilstrækkeligt dybde i skyggerne lægges desuden en sort rastertone.

Ved ren akromatisk repro gengives de mørkeste skygger af ren sort trykfarve. Reproduktionerne bliver "flade". For at opnå en bedre dybde, dvs. mørkere sort i skyggerne, lægges derfor en neutralgrå rastertone bestående af cyan, magenta og gul under sort i skyggepartierne. Dette kaldes underfarvetillæg - på engelsk "UCA, Under Colour Addition".

I akromatiske programmer kan underfarvetillægget justeres således, at det tilpasses forskellige trykprocesser.

Avisnormerne foreskriver at underfarvetillægget i de mørkeste skygger skal være 20%. Cyan, magenta, gul og sort må tilsammen ikke overstige 240%.

llustrationerne til højre viser princippet for underfarvetilæg ved akromatisk repro. I traditionel repro fremstilles skyggerne ved hjælp af heldækkende cyan, magenta og gul med skeletsort for at opnå en bedre dybde. I akromatisk repro benyttes heldækkende sort i skyggerne. For at gøre skyggerne dybere, benyttes der i avis et underfarvetilæg (UCA) på 20%.