Pre-Gap

Et mellemrum, der adskiller sporene fra hinanden, før den egentlige data for sporet kommer. Når spor følger efter et andet adskilles disse med et pre-gap på 150 blokke (2 sek.). Hvis det efterfølgende spor er af en anden type (lyd, data, video) er pre-gap'et normalt 225 blokke (3 sek). For efterfølgende audiospor er pre-gap ikke nødvendigt.