Coldset

Betegnelsen for trykning af aviser i en rulleoffset maskine, en såkaldt avisrotation, hvor tørringen af trykfarven alene er baseret på, at trykfarven trænger ind i papiret. Visse nyere rulleoffset maskiner kan både trykke coldset og heatset (se dette).