Postfals

Postfalsen har sit navn efter postvæsenet. For at en broadsheet avis skal kunne omdeles med posten, skal den være falset til en størrelse på ca. A4. For en broadsheet avis betyder det, at avisen skal falses to gange; først til halv størrelse og derefter til kvart størrelse. Af samme grund kaldes en postfals også en kvartfals.